بایگانی برای: سپتامبر 2012

اثرات سازمان یافته بودن در زندگی بر روی سلامت شما

آیا شما هم جزء افرادی هستید که قادر نیستند دسته کلید خود را از میان قبض ها، رسید ها و روزنامه ها از دو هفته پیش پیدا کنند؟

یا شاید جزء آن دسته از افراد هستید که همه چیز را مطلقا نگه داشته و هرگز قادر نیستند آنها را رها کنند؟

و یا هر روز صبح با قصد انجام تمام کارهای موجود در لیست کارهای روزانه از خواب بیدار شده ولی مشکل اینجاست که قادر به پیدا کردن لیست مذکور نیستند.آیا شما هم یکی از این فراد هستید؟

متاسفانه اغلب افراد اینگونه هستند و برای افرادی که به شدت سازمان یافته هستند درک این موضوع که [متن کامل…]