بایگانی برای: فوریه 2012

چطور با شور و اشتیاق زندگی کنیم

زندگی با شور و اشتیاقفعالیت هایی که به صورت روزمره و از روی عادت انجام می دهید این احساس را القاء می کنند که شما یک ربات با دکمه روشن خاموش هستید به جای اینکه هر روز برای رفتن به محل کار یا مدرسه از خواب بیدار شوید و دوباره در پایان روز برای استراحت دوباره به رختخواب برگردید از نقطه نظر دیگری به زندگی نگاه کنید. به دنبال فرصتی برای زندگی همراه با شور و اشتیاق باشید.
یاد بگیرید چگونه با شور و اشتیاق زندگی کنید و احساس ربات بودن را برای همیشه فراموش کنید. [متن کامل…]

چطور با شور و اشتیاق زندگی کنیم

زندگی با شور و اشتیاقفعالیت هایی که به صورت روزمره و از روی عادت انجام می دهید این احساس را القاء می کنند که شما یک ربات با دکمه روشن خاموش هستید به جای اینکه هر روز برای رفتن به محل کار یا مدرسه از خواب بیدار شوید و دوباره در پایان روز برای استراحت دوباره به رختخواب برگردید از نقطه نظر دیگری به زندگی نگاه کنید. به دنبال فرصتی برای زندگی همراه با شور و اشتیاق باشید.
یاد بگیرید چگونه با شور و اشتیاق زندگی کنید و احساس ربات بودن را برای همیشه فراموش کنید. [متن کامل…]

۱۵ سوالی که برای پی بردن به مقصد زندگی باید از خودتون بپرسید

سوالاتی که در ذیل آمده می توانند به شما برای پی بردن به مقصد زندگی کمک کنند. این سولات به منزله راهنمایی است که منجر به تعریف ماموریت شخصی خواهد شد

دستور العمل های ساده برای تعریف ماموریت شخصی

چند برگ کاغذ و یک قلم فراهم کنید
مکانی را پیدا کنید که وقفه در کار شما ایجاد نشود و گوشی موبایل را هم ترجیحا خاموش کنید
جواب هر یک از این سوالات را بر روی برگه یادداشت کنید. اولین چیزی که به ذهن تان می رسد را یادداشت کنید [متن کامل…]

۱۵ سوالی که برای پی بردن به مقصد زندگی باید از خودتون بپرسید

سوالاتی که در ذیل آمده می توانند به شما برای پی بردن به مقصد زندگی کمک کنند. این سولات به منزله راهنمایی است که منجر به تعریف ماموریت شخصی خواهد شد

دستور العمل های ساده برای تعریف ماموریت شخصی

چند برگ کاغذ و یک قلم فراهم کنید
مکانی را پیدا کنید که وقفه در کار شما ایجاد نشود و گوشی موبایل را هم ترجیحا خاموش کنید
جواب هر یک از این سوالات را بر روی برگه یادداشت کنید. اولین چیزی که به ذهن تان می رسد را یادداشت کنید [متن کامل…]

هفت + ۱ گام موفقیت

هفت گام موفقیتبه طور خلاصه در یک فرایند هفت مرحله ای شما با یک تصمیم آغاز کزده، هدفی را بر روی کاغذ آورده و برای آن ضرب الاجل تعیین می‌کنید سپس لیستی از فعالیت هایی که برای رسیدن به این هدف لازم است که به انجام برسانید یادداشت کرده سازماندهی و اولویت بندی می کنید و در آخر به صورت روزانه اقداماتی را تا تحقق یافتن آن هدف انجام می‌دهید. خودتان را موظف کنید تا کاری را که می‌دانید لازم است انجام دهید تا جزو بهترین افراد در زمینه فردی و شغلی باشید انجام دهید. [متن کامل…]