بایگانی برای: ژانویه 2013

کلید بهره وری : انجام کارهای لازم

اثربخش بودن و افزایش کارایی خواسته اکثر افراد می باشد. به همین خاطر است که سیستم ها و ابزارهای بهره productivity-keyوری متعددی وجود دارند. اما کلید بهره وری چیست؟ باور کنید یا نه، کلید بهره وری به طرز متحیر کننده ای ساده است:

 واقعا کاری که لازم است انجام دهید.

همین است. نه بیشتر نه کمتر. درست کاری را انجام دهید که لازم است به انجام برسانید.

آیا تا به حال با افرادی که قصد فروش محصولات مبتنی بر اطلاعات در سطح اینترنت را دارند برخورد داشتید آیا از بزرگترین موانع موجود بر سر راه اینگونه افراد آگاهی دارید؟ مشکل نه مربوط به بازایابی است نه کیفیت محصولات. بزرگترین مانع بر سر راه این گونه افراد تکمیل محصولات مورد نظر است. آیا این طور نیست؟ خیلی از افراد علاقمند به فروش محصولات اطلاعاتی و کسب درآمد از این طریق هستند اما در وهله اول حتی قادر به تکمیل محصول خود نیز نیستند. در این گونه موارد، کلید بهره وری [متن کامل…]