بایگانی برای: فوریه 2013

آیا برای دستیابی به اهداف بلند مدت حاضر به قربانی کردن خوشی های موقت خود هستید.

اکثر ما از کارهایی که لازم است انجام دهیم تا به اهداف خود جامه عمل بپوشانیم آگاهی داریم. اما همچنان هیچ کاری نمی کنیم. (عمق فاجعه) خوب به جای آن روزی پنجاه بار ایمیل چک می کنیم. بدون هیچ هدف خاصی مشغول گشت و گذار در اینترنت هستیم. در حال تماشای تلویزیون، فیلم یا مشغول بازی های کامپیوتری یا درحال چت کردن با دوستان هستیم. به جای تلاشی سازنده برای دستیابی به اهداف دائما مشغول اینگونه کارها هستیم.

به این خاطر این فعالیت ها را انجام می دهیم که نسبت [متن کامل…]

۵ نکته از بهره وری که اغلب افراد از آن آگاهند اما به آن عمل نمی کنند

کتاب های پر فروش زیادی در بازار کتاب وجود دارند. این ها کتاب هایی هستند که توسط تعداد زیادی از افراد اثربخشیخریداری می شوند. متاسفانه خریدن کتاب به معنای خواندن آن نیست. از میان افراد بیشماری که به خرید کتاب اقدام می کنند تنها تعداد انگشت شماری به طور واقعی به مطالعه آن می پردازند. موضوع ناگوارتر این که خواندن به معنای عمل کردن نیست. باز از میان افرادی که به مطالعه کتاب می پردازند تعداد انگشت شماری به طور واقعی به آنچه خوانده اند عمل می کنند. مطالعه کتاب یک مسئله است اما به کار بستن و عمل به دانسته ها مسئله دیگری است. جای تعجب نیست که تنها تعداد اندکی از افراد آنچه که یک نویسنده در کتاب خود ارائه کرده را واقعا تجربه کرده اند.

همین موارد در مورد بهره وری نیز صدق می کند. خیلی از ما [متن کامل…]