بایگانی برای: ژوئن 2012

۵ نکته از مدیریت زمان برای افزایش کارایی و بهبود مهارت های سازماندهی

نکته شماره ۱ مدیریت زمان: برای هر کاری از قبل آماده شوید.

ابتدا به هنگام بعد از ظهر یا شب قبل فهرست کارهای روزی را که پیش رو دارید آماده کنید. بهترین تمرین برای شما این است که به عنوان آخرین کار قبل از خروج از محل کار و حرکت به سمت منزل کل روز بعد را برنامه ریزی کنید. وقتی شب قبل برای روز خود برنامه ریزی می کنید ضمیر ناخودآگاه تمام طول شب زمانی که شما خواب هستید بر روی این برنامه کار می کند. خیلی اوقات صبح زود با ایده ای ناب از خواب بیدار شده که در طول روز همان ایده را به کار خواهید بست. [متن کامل…]