۷ راهکار برای مواجهه با مشکلات

همواره در جنبه های مختلف زندگی با مشکلات مختلفی مواجهیم. اکثر افراد به سختی این مشکلات را می پذیرند و با آن ها مبارزه می کنند.  در طول زندگی تان باید با مشکلات سخت مقابله کنید،  چه این مشکل در زندگی شخصی تان باشد و چه در زندگی حرفه ای تان. اکثر ما به جای قبول واقعیت ها، وحشت زده شده و از مشکلات فرار می کنیم و فرار کردن بدترین راه برای مقابله با مشکلات است. در این متن، راهکار هایی برای مواجهه با مشکلات زندگی ارائه می شود:

  • ·         بیش از اندازه واکنش نشان ندهید

نشان دادن واکنش بیش از حد به مشکلات باعث می شود نتوانید تصمیمات درستی بگیرید. وقتی کنترل هیجاناتتان را از دست می دهید، تصمیماتی می گیرید که بعداً از آن ها پشیمان می شوید. دفعۀ بعد که با مشکلی رو به رو شدید بر افکارتان نظارت کنید و سعی کنید آرام بمانید. به این گونه می توانید تصمیمات بهتر و منطقی تری اتخاذ کنید.

  • ·         واقعیت لحظۀ حال را قبول کنید

اطرافیان و یا اتفاقات اطرافتان را به همان نحوی که هستند بپذیرید. شما باید قبول کنید که همه چیز طبق میل شما پیش نمی رود. اگر نتوانید این واقعیت را بپذیرید، در زندگی تان ناکام می شوید. اکثر افراد سعی می کنند، اشخاص و موقعیت ها را تغییر دهند و زمانی که به نتیجه نمی رسند، احساس بسیار بدی می کنند. اما اگر واقعیت را بپذیرید، قادر خواهید بود که آرام تر بمانید و در مورد رسیدن به اهدافتان بهتر فکر کنید.

  • ·         دیگران را سرزنش نکنید

برخی افراد عادت دارند که برای تمام مشکلاتشان دیگران را سرزنش کنند و آن ها را مقصر بدانند. آن ها نمی توانند مسئولیت کامل تصمیماتشان را قبول کنند. هر چقدر بیشتر دیگران را برای مشکلاتی که با آن ها روبرو می شوید سرزنش کنید، بیشتر از شما بیزار و دور می شوند. بنابراین اولین کاری که هنگام رویارویی با مشکلات باید انجام دهید این است که انگشت اشاره تان را برای مقصر نشان دادن دیگران به سمت آن ها نگیرید.

  • ·         جداسازی را تمرین کنید

عادت کنید که خودتان را از هر نتیجه و پیامدی تفکیک کنید.  یعنی نتایج لزوماً تحت کنترل شما نیستند و فقط باید آن ها را بپذیرید. به یاد دارم که در گذشته هنگام سخنرانی در جمع، مضطرب می شدم. دلیل ترسم این بود که به نظر تماشاچیان، فکر می کردم. حقیقت این است که همیشه افرادی وجود دارند که از سخنرانی تان خوششان نمی آید و افرادی نیز از آن لذت می برند بنابراین کار شما این است که افراد و تفکرات آن ها را به گونه ای که هستند قبول کرده و هیجانات و ذهنتان را درگیر این که آیا همه از شما خوششان می آید یا نه، نکنید. هنگامی که این شیوۀ تفکر را تمرین کنید، بسیاری از ترس ها و احساس عدم امنیتتان خود به خود برطرف می شود.

  • ·         مسائل را بیش از اندازه تحلیل نکنید

وقتی بیش از اندازه در مورد یک موقعیت و یا حادثه فکر می کنید، ذهنتان شروع به قضاوت کردن می کند، قبول واقعیت برایتان سخت تر می شود و احساس می کنید مشکلی وجود دارد. تحلیل بیش از اندازه موجب می شود در جهت دستیابی به اهدافتان حرکت نکنید.

  • ·         تغییرات زندگی تان را بپذیرید

شما باید تغییراتی را که در زندگی تان اتفاق می افتد بپذیرید. بسیاری از مردم از تغییر اجتناب می کنند، زیرا احساس می کنند از منطقۀ امن زندگی شان خارج شده اند. شما ممکن است لحظه ای شاد و یا لحظه ای غمگین باشید اما آنچه اهمیت دارد دانستن موقتی بودن این حالات است. شما باید به ذهنتان بیاموزید که بدون توجه به وضعیت هیجانی که در حال تجربه اش هستید، آرام باشد.

  • ·         سبک زندگی تان را با دیگران مقایسه نکنید

اینکه خودتان را با دیگران مقایسه نکنید سخت است. اما هر قدر بیشتر مقایسه کنید، بیشتر ناامید می شوید. همیشه افرادی وجود دارند که از شما کامل ترند. اما نکته کلیدی این است که شما باید تعریف مشخصی از زندگی داشته باشید و بر طبق آن حرکت کنید و موفق باشید.

ارسال شده توسط: بنفشه

دیدگاه شما

*