داشتن چشم انداز، اولین قدم در بهینه سازی زندگی

بسیاری از افراد خواهان بهینه سازی زندگی خود هستند. آن ها می خواهند رشد کنند و به آخرین حد استعداد های خود دست یابند. اما متأسفانه اکثر آن ها در این مسیر با شکست مواجه می شوند. آن ها تنها این مسیر را دور می زنند و هرگز در زندگی خود به چیزی دست نمی یابند. یا بدتر از آن این که آن ها حتی نمی دانند که چیزی بدست آورده اند یا نه!

چنین چیزی چگونه ممکن است؟ چرا مردم نمی توانند به استعداد های حقیقی خود دست یابند؟

من فکر می کنم بهترین جواب ممکن به این سؤال این است که آن ها اولین قدم ساختن زندگی ، یعنی تصویر سازی هدف نهایی یا همان چشم انداز خود را فراموش می کنند. بدون تصور ، کاری برای بهینه سازی زندگیمان وجود نخواهد داشت. چرا؟؟ به دو دلیل زیر اشاره می کنیم :

۱- تصویر سازی ذهنی ،  مسیر درست را به ما نشان می دهد

اگر شما یک دونده هستید ، اول از همه باید بدانید که خط پایان کجاست. خط پایان مسیر درستی را که باید طی کنید تا به آن برسید به شما نشان می دهد. اگر در یک جهت اشتباه بدوید هرگز پیروز نخواهید شد. در زندگی ، خط پایان همان تصور است. برای این که در زندگی پیروز شویم ، اول از همه باید بدانیم خط پایان زندگیمان کجاست.. به عبارت دیگر ، هدف نهاییمان در زندگی چیست؟ تصور اهداف ، مسیر صحیح را برای دویدن به ما نشان می دهد. بدون تصور به احتمال بسیار زیاد ممکن است خود را به سمت غرب بکشانیم در حالی که مسیر واقعی که باید برویم به سمت شرق است.

۲- یک معیار در اختیار ما قرار می دهد تا میزان پیشرفتمان را با آن بسنجیم

تصور معیاری است که ما بر اساس آن میزان تأثیر گذاری خود را می سنجیم. بدون آن هیچ راهی برای فهمیدن این که مؤثر بوده ایم یا نه ، زندگیمان در حال طی کردن مسیر صحیح است یا نه ، وجود ندارد. زیرا میزان بهینه سازی زندگی همیشه با میزان نزدیکی به هدفمان سنجیده می شود. که در این مورد منظور همان تصور هدف است. چگونه می توانیم فاصله ی خود با خط پایان را اندازه بگیریم بدون این که بدانیم خط پایان در کجا قرار دارد؟ و چگونه بدانیم به آن رسیده ایم در حالی اصلاً نمی دانیم جایش کجاست؟

بر طبق این دو دلیل ، من فکر می کنم واضح است که داشتن یک تصویر ذهنی از هدف ، اولین و ضروری ترین قدم در ساختن زندگی است. تنها پس از این که هدفمان را پیدا کردیم می توانیم درباره ی نحوه ی تنظیم زندگی خود برای دست یابی به آخرین حد استعداد هایمان فکر کنیم. پس قبل از هر چیز دیگری ، یک تصور کامل از هدف خود داشته باشید.

ارسال شده توسط: آیلر

دیدگاه شما

*