لذت رضایت از زندگی

همه ی افراد می خواهند خوشحال باشند. با این حال خوشحالی برای خیلی از آنها مانند یک هدف در حال حرکت است. آنها ممکن است فکر کنند که با داشتن مقدار مشخصی ثروت یا یک مقام بالا می توانند خوشحال باشند. اما بعد از مدتی متوجه می شوند که این خواسته ی اصلی شان نیست یا اینکه احساس شادیشان با آنها گذرا و لحظه ای است.

این ناراحتیست ، چرا که در حقیقت خوشحالی همین حالا نیز برای شما امکان پذیر است. نیازی نیست برای داشتنش تا سال بعد یا حتی فردا صبر کنید ، آن هم اکنون همینجاست.

چگونه می توانیم خوشحالی را به دست آوریم؟

من معتقدم که رضایت از زندگی کلید مهمی برای شاد بودن است. حقیقت این است که شما اکنون هر چیزی که برای شاد بودن نیاز است را دارید و به چیز دیگری احتیاج ندارید.

ما اغلب نقش عوامل خارجی را بر رضایتی که به دست آورده ایم بسیار مهم می دانیم و آنها را دست بالا می گیریم. ممکن است فکر کنیم عواملی مانند ثروت و شهرت  ما را خوشحال می کنند. اما در حقیقت شادی ، حالتی در درون شماست. اگر از درون شاد هستید ، علیرغم شرایطتان در ظاهر و بیرون نیز شاد هستید.

در حقیقت ، اگر یک بار یاد بگیرید که با چیز های اساسی خوشحال شوید ، خواهید دید که زیبایی های بسیاری در زندگی روزانه ی شما وجود دارند. برای مثال ، شما می توانید لذت رفاقت با دوستانتان را کشف کنید. می توانید از طبیعت لذت ببرید. باور کنید یا نه ، این عوامل از عوامل جسمانی و خارجی احساس رضایت بیشتری به شما می بخشند.

در هر حال داشتن احساس رضایت به معنی راکد بودن نیست. به این معنی نیست که درست در همان جایی که هستید بمانید. شما هم چنان باید برای تبدیل شدن به بهترین شخصی که می توانید باشید تلاش کنید. هنوز باید قصد رفتن به مرحله ی بعد را داشته باشید. اما برای راضی بودن از زندگیتان به هیچ کدام از موارد بالا ( مانند ثروت ، شهرت ، مقام و…) نیاز ندارید. خوشحالی شما به آن ها بستگی ندارد. شما همین حالا و در همین جا می توانید شاد باشید.

اگر چنین نگرشی دارید ، قطعاً بار غصه ی سنگینی را از روی دوش خود بر می دارید. دیگر اجباری برای بدست آوردن چیز های سطحی وجود ندارد. شما می توانید همین حالا از زندگی خود بیشتر از آینده لذت ببرید.

یاد بگیرید از زندگی خود احساس رضایت داشته باشید و زیبایی های زندگی را در اطراف خود کشف کنید.

ارسال شده توسط: آیلر

دیدگاه شما

*