راه های ضروری برای خردمندی

خردمند بودن با تفکر صحیح و هوشمندانه داشتن متفاوت است. تعریف خردمند در فرهنگ لغات به شرح ذیل است:

فردی که توانایی تمییز دادن، قدرت قضاوت و تصمیم گیری صحیح دارد.

همچنین تعریف خرد در فرهنگنامه عبارت است از:

قدرت درک و شناخت افراد، اشیا، رویدادها و موقعیت ها با بینش و قضاوت صحیح.

در مقایسه، تعریف هوش در فرهنگ لغات عبارت است از:

 توانایی و ظرفیت ذهنی و قدرت استدلال بالا

بنابراین خردمندی فراتر از باهوش بودن است. خردمندی توانایی ارزیابی درست موقعیت ها، تصمیم گیری به جا و در نتیجه اقدام صحیح است.

از این تعاریف درمی یابیم خردمند بودن برای داشتن یک زندگی خوب ضروری است. خرد بیشتر زندگی پربار تری در بر دارد زیرا تصمیم گیری های بهتری انجام می شود.

چگونه خردمند باشیم؟

 راه های مختلفی وجود دارد ولی یکی از آن ها ضروری و اساسی است:

برای خردمند بودن باید دید گسترده ای داشته باشید.

لازمه تصمیم گیری صحیح،  ارزیابی درست یک موقعیت است و برای آن باید دید وسیعی داشته باشید. باید موقعیت  را کاملاً درک کنید . متأسفانه بسیاری از افراد این گونه رفتار نمی کنند و آنقدر خود را درگیر جزئیات می کنند که دیگر فرصت داشتن دید کلی را ندارند. درنتیجه خود را همرنگ جماعت می کنند و دنباله رو دیگران می شوند. یا مطابق سرشت و ذات خود عمل می کنند که مسلماً راه صحیحی برای زندگی نیست.

در اینجا نکاتی برای برای داشتن دید گسترده را مطرح می کنیم:

۱-     درباره عملکرد جهان اطرافتان بیاموزید

      برای گسترش دیدتان باید از دنیا آگاهی داشته باشید. باید موقعیت خود را در دنیای کنونی بسنجید و در

      ارتباط با جهانی شدن، تکنولوژی های جدید، اقتصاد جهانی و رویه های دنیا بیاموزید.

۲-     تاریخ بیاموزید

در حالی که در نکته قبل به موقعیت شما در دنیای کنونی اشاره شده است، باید موقعیت خود را در تاریخ و گذشته نیز بسنجید. این کار دید شما را گسترش می دهد. علاوه بر آن در تاریخ نکات آموزنده بسیاری برای درس گرفتن وجود دارد.

۳-     زندگینامه ها را مطالعه کنید

یک روش خوب برای آموختن در مورد زندگی، مطالعه در مورد زندگی افراد خاص است. از طریق زندگینامه آن ها می توانید تصویر کلی از زندگی شان بدست آورید، با تصمیمات درست و نادرست آن ها آشنا شوید و از این طریق زندگی خود را بهبود بخشید.

۴-     هدفگذاری کنید

برای داشتن تصویر کلی از زندگی، هدفگذاری الزامی است. با کمک آن مسیر زندگی خود را روشن می سازید و برای آن تصمیم می گیرید. همچنین باید الگوهای خود را بیابید و آرزوها و اولویت هایتان را مشخص کنید تا مسیر درست زندگی خود را مشخص سازید.

۵-     برای اندیشیدن وقت بگذارید

درحالی که نکات قبل  برای بدست آوردن تصویر کلی از زندگی به شما کمک می کند، ممکن است به دلیل مشکلات و مشغله های زندگی این دید را از دست بدهید. زمانی که درگیر جزئیات زندگی هستید تصویر کلی را فراموش می کنید. بنابراین گاهی لازم است خود را از مشغله های روزمره زندگی آزاد کنید و مجدداً تصویر کلی خود از زندگی را به یاد آورید. این رهایی ممکن است با تخصیص زمانی به اندیشیدن و تمرکز حاصل شود و یا با دعا و نیایش و یا هر عمل دیگری که برای شما موثر باشد.

ارسال شده توسط: بنفشه

دیدگاه شما

*