خطرات اعتماد به نفس کاذب

یک سخنرانی جالب در رابطه با رفتار مالی از پروفسورِ دانشگاه ییل، “روبرت شیلر” به چگونگی تمایل افراد به اعتماد به نفس کاذب اشاره دارد. آن ها در محاسبۀ تواناییشان برای انجام کارها دچار اشتباه می شوند. این اتفاق تنها در زمینۀ مالی اتفاق نمی افتد؛ بلکه احتمال آن در زندگی روزمرۀ افراد وجود دارد.

به طور مثال یک پروژۀ نرم افزاری را در نظر بگیرید. در شروع پروژه، زمان تحویل در حدود ۳ ماه اعلام می شود؛ ولی تحویل پروژه ۱۴ ماه به طول می انجامد. این موضوع نشاندهندۀ این است که تیمِ پروژه در محاسبۀ توانایی خود برای تکمیل پروژه دچار اعتماد به نفس کاذب شده است.

بنابراین اعتماد به نفس کاذب یک مشکل رایج است. مسلم است که بدبینی نیز نتایج خوبی را در بر نخواهد داشت اما اعتماد به نفس کاذب نیز اشتباه است؛ زیرا:

۱- ممکن است بدقول شوید، برای جلوگیری از این اتفاق می بایست واقع نگر باشید.

۲- خود را سرزنش خواهید کرد، زمانی که موفق نمی شوید به تعهدات خود عمل کنید و شکست می خورید؛ به سرزنش خود خواهید پرداخت. حتی اگر در پروژه ای که ابعاد دیگری نیز دارد و افراد دیگری نیز در آن دچار اشتباه شده اند؛ قرار داشته باشید به خاطر انجام نشدن پروژه خودر ا مقصر خواهید دانست و به همان میزان خود را سرزنش می کنید. که البته این میزان سرزنش بسیار زیاد است و از حرکت شما جلوگیری خواهد کرد.

حال که خطرات اعتماد به نفس کاذب را شرح دادیم، برای جلوگیری از آن نیز توصیه های را ارائه می دهیم:

۱- نقش شانس را در نظر بگیرید

برخی افراد در بازارهای مالی فکر می کنند که قادر به پیش بینی عملکرد بازار می باشند. هر چه پیش بینی های آن ها بیشتر به وقوع بپیوندد، اعتماد به نفس آن ها در این زمینه بیشتر خواهد شد. آن ها به این نکته توجه نمی کنند که در بسیاری از موارد فقط شانس آورده اند! تلاش و سخت کار کردن مهم است اما نقش شانس را نباید نادیده گرفت. حتی بیل گیتس نیز در بسیاری از موقعیت ها به نقش شانس در موفقیت خود اشاره کرده است.

۲- بیش از حد روی خود حساب باز نکنید

در دنبالۀ مطلب قبلی، به دلیل موفقیت هایی که کسب کرده اید مغرور نشوید. شاید فقط شانس آورده باشید! این به معنی نادیده گرفتن نقش سعی و تلاش نیست اما کسانی موفق ترند که هر دو عامل تلاش و شانس را در نظر می گیرند.

۳- درک درستی از میزان پیچیدگی پروژه داشته باشید

زمانی که می خواهید پروژه ای را بپذیرید، وسعت و دامنۀ آن را به درستی درک و مشکلات بالقوۀ آن را شناسایی نمایید. به این ترتیب در آینده هنگام مواجهه با مشکلات پروژه غافلگیر نخواهید شد.

۴- پایه ریزی کنید

حتی اگر درک درستی از میزان پیچیدگی پروژه بدست آورده باشید، نیاز به زیرسازی وجود دارد. برای موضوعات و رخدادادهای غیرمترقبه منابع و زمان اضافی در نظر بگیرید. اما به یاد داشته باشید که تخصیص بیش از حد زمان و منبع نیز کار درستی نیست و ممکن است شما را از رقبایتان عقب بیاندازد.

۵- آمادگی پذیرشِ شکست را داشته باشید

اعتماد به نفس برخی از افراد به قدری بالاست که حتی احتمال شکست را در نظر نمی گیرند. آمادگی برای شکست موجب می شود تا درصورت مواجهه با آن به زودی قدرت خود را بازیابی کنید و به حرکت ادامه دهید

ارسال شده توسط: بنفشه

دیدگاه شما

*