محیط کارتان را آماده کرده، سپس روی اولویت ها تمرکز کنید!

زمانی که احساس می کنید در زمینۀ اولویت های کاری تان بهره وری مناسبی ندارید، کاری که می توانید انجام دهید این است که از خود بپرسید: آیا می توانم این وضعیت را بهبود بخشم؟ باید در نظر بگیرید که محدودیت هایی وجود دارند که کنترل آن ها در توان و اختیار شما نیست اما بهره وری تان تا حد زیادی به خودتان بستگی دارد. پس از این که متوجه این موضوع شدید، قدم بعدی این است که از خودتان بپرسید: برای افزایش کارائی و بهره وری ام چه کاری می توانم انجام دهم؟ اگر در سایت گوگل به جستجو بپردازید می توانید  ایده های زیادی را به منظور افزایش بهره وری و کارائی تان پیدا کنید.

در این جا دو راهکار اساسی را به منظور افزایش بهره وری و کارائی تان به شما معرفی می کنیم:

ابتدا محیط کارتان را آماده کنید

تمام وظایفی که می خواهیم انجام دهیم باید در محیط خاصی صورت بگیرند. معمولاً این مکان ها به صورت محل کاری هستند که در آن تقریباً هر آنچه که برای انجام کارمان  نیاز داریم وجود دارد. اما در هر صورت ما باید محیط کارمان را برای هر وظیفۀ به خصوصی به بهترین نحو تنظیم کنیم. یک کار ضروری برای آماده سازی یک محیط کار مناسب، حذف تمام اشیایی است که می توانند بصورت بالقوه ذهنمان را از مسیر منحرف کرده و تمرکزمان را بهم بزنند. کار مهم دیگر تمیز کردن و تمیز نگه داشتن محیط کار (مانند روی میز، قفسه ها و…) است. همچنین اطمینان حاصل کنید که دمای اتاق مناسب است.

بر روی وظایف با اولویت بالاتر تمرکز کنید

ما معمولاً تمایل داریم که کارمان را با انجام وظایف آسان و با اولویت پایین شروع کنیم؛ این کار را به این دلیل انجام می دهیم که گمان می کنیم لیست وظایفمان را خلوت و تمیز کرده و کارمان را ساده تر می کنیم. اما این یک دام است! اگر کارمان را با این وظایف ساده و با اولویت پایین شروع کنیم، در واقع اوج انرژی و زمانمان را صرف کار های بی اهمیت می کنیم. پس از مدتی نیز متوجه می شویم که در چرخۀ معیوبی از انجام کارهای بی اهمیت گرفتار شده ایم و از یکی به سراغ دیگری رفته ایم. به این صورت زمانی که می خواهیم سراغ وظایف مهم و با اولویت بالا برویم متوجه می شویم که ذهنمان بسیار خسته، مشغول و از مسیر منحرف شده است.

بنابراین بهترین راه برای انجام وظایف روزانه این است که یک لیست ABC از اولویت ها تهیه کنیم. در ردیف A وظایفی که بسیار مهم و فوری اند، در ردیف B وظایفی که مهمند اما فوری نیستند، و در ردیف C وظایفی را که کم اهمیت ترند را یادداشت کنید. سپس کارتان را با وظایفی که در ردیف A یادداشت نموده اید شروع کنید. به وظایف A بچسبید و سعی کنید ابتدا آن ها را به پایان برسانید. اجازه ندهید وظایف C با سادگی شان فریبتان دهند.

ارسال شده توسط: بنفشه 

دیدگاه شما

*