اصول مدیریت زندگی

اگر می خواهید در زندگی پیشرفت نمایید آن را مدیریت کنید. مدیریت زندگی تضمین کننده رشد تمام جنبه های آن است و بدون مدیریت ممکن است برخی جنبه ها فراموش و برای برخی از آن ها دقت و تمرکز بیش از حد صرف شود.

چگونه می توانیم زندگیمان را به درستی مدیریت نماییم؟

پیتر دراکر نظریه جالبی در این زمینه دارد: هر چه مورد سنجش قرار گیرد مدیریت خواهد شد.

در اصل این جمله در مورد سازمان ها گفته شده است ولی در مورد اشخاص نیز درست است. اگر می خواهید موضوعی را در زندگی خود مدیریت کنید می بایست آن را مورد سنجش قرار دهید.

دلایل مختلفی برای این اصل “هر چه سنجیده شود، مدیریت خواهد شد” وجود دارد:

۱- زمانی که موضوعی را می سنجید توجه خود را به آن معطوف می نمایید.

برای مدیریت یک موضوع باید بر روی آن تمرکز نمود. این اولین فایده ای است که با سنجش موضوع بدست می آورید, تمرکز و توجه بیشتر بر آن موضوع.

۲- با سنجش یک موضوع، موقعیت خود را درمی یابید.

گاهی اوقات متوجه میزان حاد بودن مشکلاتمان نیستیم تا اینکه با حقیقت مواجه شویم. بنابراین سنجیدن مشکل یا موضوع موقعیت واقعی شما را نشان می دهد. برای مثال ممکن است فردی تصور کند از لحاظ اقتصادی هوشمندانه رفتار می کند و تنها زمانی پی به مشکل می برد که ارقام هزینه ها و درآمدهایش را بررسی کند و در این هنگام برای حل مشکل انگیزه پیدا می کند.

۳- سنجش میزان پیشرفت را مشخص می کند

      سنجش یک موضوع علاوه بر مشخص نمودن موقعیت شما ، پیشرفتتان را نیز نمایش می دهد. پی بردن به میزان پیشرفت انگیزه شما برای ادامه حرکت خواهد بود.

چگونه می توانید زندگی خود را مورد سنجش قرار دهید:

۱- تعادل برقرار سازید.

 باید بین جنبه های زندگی تعادل برقرار سازید. اولین روش، روش چهار حقیقت شکوفایی است که شامل ارزیابی وضعیت جسمی، روحی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. ارزیابی این ها موجب تضمین مدیریت زندگی در هر چهار زمینه است. البته ممکن است برای شروع، ارزیابی همزمان این چهار زمینه مشکل باشد. بنابراین می توانید با یکی از آن ها آغاز کنید و به مرور ارزیابی جنبه های دیگر را اضافه نمایید.

۲- روش ارزیابی ساده ای را پیش بگیرید.

برعکس سازمان ها که روش های ارزیابی پیچیده ای برای سنجش دارند. افراد نباید با این نوع ارزیابی ها خود را درگیر سازند. ارزیابی ساده ای که گیج کننده نباشد پیش بگیرید تا در دراز مدت توانایی اجرای آن را داشته باشید.

۳- در انتخاب آنچه مورد ارزیابی قرار می دهید دقت کنید.

 موضوعات درست را برای سنجش و ارزیابی انتخاب کنید. چهار اصل شکوفایی، اصولی را که در زندگی باید مورد سنجش قرار دهید مشخص می کند ولی هر یک را باید دقیق تر بررسی کنید. به طور مثال چه شاخصی وضعیت جسمی شما را بهتر مشخص می کند. یافتن شاخص مناسب آسان نیست و نیاز به تجربه کافی دارد. با یک شاخص، سنجش خود را آغاز کنید و به مرور آن را بهبود بخشید.

۴- با دقت تصمیم گیری نمایید که چگونه ارزیابی کنید.

اگر تصمیم گرفتید که چه موضوعی را ارزیابی کنید، مرحله بعد شیوه ارزیابی آن است. همانطور که قبلاً مطرح شد هر چه روش ارزیابی ساده تری داشته باشید، بیشتر آن را پی گیری خواهید کرد. در اینجا سه روش ارزیابی موضوعات زندگی بررسی می شود:

الف- چک لیست عادت ها

یک لیست از اقداماتی که می خواهید مرتباً – روزانه، هفتگی و حتی سالانه –  انجام دهید تهیه نمایید. زمانی که موفق به انجام مستمر آن عادت شدید آن را علامت گذاری کنید. شما باید صریحاً عادات مورد نظرتان را بیان کنید. بطور مثال می توانید بیدار شدن رأس ساعت ۶ صبح را به عنوان یک عادت در چک لیست خود یادداشت نمایید و هر زمان که موفق به کسب این عادت شدید آن را علامتگذاری نمایید.

ب- اهداف با محدودیت زمانی

یک لیست از اهدافی که می خواهید در دوره زمانی خاصی به آن ها دست یابید تهیه کنید و بنویسید که به آن ها رسیده اید یا خیر. بدین ترتیب می توانید پیشرفتتان را با اهدافتان مقایسه نمایید. برای مثال اگر هدف شما مطالعه چهار کتاب در ماه است، می توانید یادداشت کنید که واقعاً چند کتاب خوانده اید و آن را با هدفتان مقایسه کنید.

ج- ثبت فعالیت                                                                                               

فعالیت های خود را در بازه مشخصی از زمان یادداشت کنید تا وضعیت کنونی خود را دریابید. برای مثال می توانید تمام درآمد و هزینه های خود را یادداشت کنید و وضعیت اقتصادی خود را مشخص کنید. سپس می توانید بودجه بندی نمایید.

۵-     تجربه کنید.

ارزیابی زندگی فرآیندی است که نیاز به بهبود دارد. نتایج ارزیابی های خود را بررسی کنید و آنهایی را که قابلیت بهبود دارند بهبود بخشید. در جستجوی موضوعات صحیح برای ارزیابی و روش های مناسب برای ارزیابی آن ها باشید. نکته مهم شروع سنجش است و بدین طریق می توانید مدیریت صحیحی بر زندگی خود داشته باشید.

ارسال شده توسط: بنفشه

دیدگاه شما

*